69%
مهداد کولاب

مهداد کولاب

مدیر برنامه ریزی - مدیر انبار - برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری - آراستگی محیط کار 5S

آذربایجان شرقی - شهر جدید سهند

mehdad.koulab@gmail.com

09148750530

نامشخص


مهارت ها

برنامه ریزی تولید

انبار

برنامه ریزی تعمیرات نگهداری

اجرای 5S

اجرای سیستم کدینگ

کار با کامپیوتر

انجام کارهای اداری


مدارک اخز شده

مدیریت پروژه

زبان انگلیسی

نقشه خوانی سنعتی

برنامه نویسی کامپیوتر


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

مهداد کولاب / مدیر برنامه ریزی - مدیر انبار - برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری - آراستگی محیط کار 5S
1366- سن

سوابق کاری سرپرست انبار از سال 91 تا 92 شرکت نقشینه چاپ کارشناس برنامه ریزی از 92 تا 99 شرکت نقشینه چاپ با حفظ سمت قبلی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری از 95 تا 99 شرکت نقشینه چاپ با حفظ سمت های قبلی مدیر برنامه ریزی و انبار سال 99 شرکت زیبا نقش

آقا

پایان خدمت

متاهل

شاغل


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کارشناسی


رشته تحصیلی

نرم افزار


نوع موسسه

دانشگاه علمی کاربردی


نام موسسه

خانه کارگر تبریز


معدل

16


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است