65%
حسام پیشرو باهر

حسام پیشرو باهر

عنوان نامشخص

تبریز بلوار آزادی خیابان دکتر قریب کوی سینا پلاک 28

hesam.p.baher@gmail.com

09379870527

نامشخص


مهارت ها

وارد نشده است


مدارک اخز شده

وارد نشده است


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

حسام پیشرو باهر / عنوان نامشخص
1380/10/06- سن

نامشخص

آقا

نامشخص

مجرد

در حال تحصیل


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کاردانی


رشته تحصیلی

حسابداری


نوع موسسه

دانشگاه فنی و حرفه ای


نام موسسه

دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز


معدل

15.53


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است