62%
وحید عرب اوغلی

وحید عرب اوغلی

جویای کار

آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر خیابان شهید مدنی کوی دیزج سفلی کوچه شهید سلمانی پلاک20

Wrbawghly@gmail.com

09146951475

نامشخص


مهارت ها

وارد نشده است


مدارک اخز شده

وارد نشده است


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

وحید عرب اوغلی / جویای کار
1377.5.19- سن

نامشخص

آقا

پایان خدمت

مجرد

جویای کار


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کاردانی


رشته تحصیلی

جوشکاری


نوع موسسه

سراسری


نام موسسه

دانشکده فنی حرفه ای تبریز شماره یک


معدل

12.56


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است