12%
نامشخص

نامشخص

عنوان نامشخص

نامشخص

جنسیت : نامشخص
تاهل : نامشخص
نظام وظیفه : نامشخص
تاریخ تولد : نامشخص
شماره تماس : نامشخص
ایمیل : نامشخص
آدرس : نامشخص
وبسایت : نامشخص
مهارت ها
وارد نشده
مدارک اخذ شده
وارد نشده
پروژه‌ها
وارد نشده
تحصیلات
مقطع تحصیلی : نامشخص
رشته تحصیلی: نامشخص
گرایش : تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
نوع موسسه : سراسری
نام موسسه : شماره یک تبریز
آخرین معدل : 17.40
لینک های ارتباطی
وارد نشده
وضعیت فعلی
رزومه صوتی
فایل صوتی آپلود نشده است
سراک

سامانه رصد اشتغال و کاریابی

این رزومه توسط سراک تایید شده است