62%
امیر نقی زاده

امیر نقی زاده

نقشه کش صنعتی

تبریز.شهرک شهید چمران.خیابان ابوذر.کوچه شهید حسینیان

nagizadeh.amir@gmail.com

09034750593

نامشخص


مهارت ها

کامپیوتر

جوشکاری

تراشکاری

فرزکاری


مدارک اخز شده

کاردانی نقشه کشی صنعتی


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

امیر نقی زاده / نقشه کش صنعتی
1376/08/23- سن

نامشخص

آقا

پایان خدمت

مجرد

در حال تحصیل


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کاردانی


رشته تحصیلی

ساخت و تولید


نوع موسسه

دانشگاه فنی و حرفه ای


نام موسسه

دانشکده فنی شماره یک تبریز


معدل

15


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است