69%
حامد علی اشرفی تیمورلوئی

حامد علی اشرفی تیمورلوئی

برق

آذرشهر-تیمورلو خ امام ک بهار

aliashrafihamed@gmail.com

09302780898

azarserak


مهارت ها

کارورplcدرجه۲


مدارک اخز شده

کارورplc درجه۲


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

حامد علی اشرفی تیمورلوئی / برق
۱۳۷۸- سن

نامشخص

آقا

معاف از خدمت

مجرد

جویای کار


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کارشناسی


رشته تحصیلی

برق


نوع موسسه

دانشگاه فنی و حرفه ای


نام موسسه

دانشگاه فنی ۱ تبریز


معدل

۱۷۰۷


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است